Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2018r. - 4 maja 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

z dnia 30 grudnia 2017 r.

 

w sprawie :     dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r.

 

                Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1666) oraz § 22 Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie – (Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie Nr 2/2009 z dnia 22 czerwca 2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukcie, zarządzam co następuje :

  • 1

Ustalam dzień świąteczny :    6 stycznia  –   Święto Trzech Króli –  przypadające w sobotę, dniem dodatkowo wolnym od pracy w 2018 r.

  • 2

Wyznaczam następujący dzień wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy                   w pięciodniowym tygodniu pracy: w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r. przypadający              w sobotę, ustalam dzień 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:admin
Data utworzenia:2018-04-23
Data publikacji:2018-04-23
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:987