W GMINIE ŁUKTA TWORZY SIĘ ŚDS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2020

W Łukcie tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) typu D, adaptacja  budynku po szwalni oraz pomieszczeniach garażowych przekazanych przez Gminę Łukta dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu.

Osoby kwalifikujące się do ŚDS muszą spełnić kryteria  – schorzenia ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dom przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu ostródzkiego, w szczególności z Gminy Łukta, będzie działał 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

 Wnioski o skierowanie do ŚDS można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie, dołączając:

 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi świadczone w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych obejmują w szczególności:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę, rekreację i rehabilitację;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

  Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, lub w ramach treningu kulinarnego.

Uczestnikom umożliwione będą usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożeniu po zajęciach.

Planowane rozpoczęcie działalności Domu w styczniu 2021 roku.

Osoby chętne do skorzystania z usług ŚDS w Łukcie proszone są o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – tel. 660 680 082, 89 6475 145.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2020-12-09
Data publikacji:2020-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Decker
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:741