Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

"Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo"

Powiększ zdjęcie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

Celem akcji jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS wiedzy na temat korzyści jakie niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Celem jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

27 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo"

Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje, że w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie

będzie wydawana żywność realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

 • 09.04.2020r. od godziny 900 – dla mieszkańców wszystkich miejscowości poza niżej wymienionymi
 • 12.04.2021r. od godziny 900 – dla mieszkańców Łukty, Molzy, Pelnika, Worlin i Wynek
6 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

31 marca 2021
Czytaj więcej o: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny

31 marca 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Deklaracja dostępności GOPS

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mazurska 10, 14-105Łukta.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Mazurska 10, 14-105Łukta:

 • Wejście główne do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie dostosowany jest częściowo dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Budynek nie jest wyposażony w windę
 • Każdy pracownik, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (filia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), ul. Mazurska 16A, 14-105Łukta:

 • Wejście główne do budynkudostosowany jest częściowo dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Budynek nie jest wyposażony w windę
 • Każdy pracownik, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

26 marca 2021
Czytaj więcej o: Deklaracja dostępności GOPS

Pomoc dla osób bezdomnych, które opuściły zakład karny

Powiększ zdjęcie Plakat
5 marca 2021
Czytaj więcej o: Pomoc dla osób bezdomnych, które opuściły zakład karny