Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Dystrybucja żywności w ramach programu FEAD

22 stycznia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie produktów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z EuropejskiegoFunduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Osoby zainteresowane mogą składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Skierowania Część A. Osoby niekorzystające z pomocy GOPS dodatkowo powinny złożyć Oświadczenie Część B o wysokości dochodów.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej:

  • 1542,20 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł - dla osoby w rodzinie

 

W razie pytań proszę kontaktować się z pracownikami GOPS Łukta, tel. 896475145.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2021-01-22
Data publikacji:2021-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Decker
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:558