Program "Wspieraj Seniora"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKCIE

PRZYSTĄPIŁ DO PROGRAMU

 

"W S P I E R A J   S E N I O R A"

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usługi opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia polega  między innymi na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

               1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które zostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.

               2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

 

MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni:

  • na ogólnopolską infolinię - 22 505 11 11. (Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-21:00).Seniorze zapisz datę  i godzinę zgłoszenia.
  • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie - 89 6475 145

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do GOPS Łukta przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik GOPS Łukta skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, poda datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, zweryfikuje zgłoszenie  i ustali usługę wsparcia, która ma polegać na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. 

4. Wyznaczony przez GOPS Łukta pracownik przyjedzie do Twojego miejsca zamieszkania. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

 W razie wątpliwości zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łukcie  tel. 89 6475 145

Program realizowany jest od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.

nie-daj-się-oszukać.jpg

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2020-11-24
Data publikacji:2020-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Decker
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:593