Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

W związku z nadejściem sezonu jesienno-zimowego istnieje możliwość uzyskania wsparcia

dla osób w kryzysie bezdomności.

 Pomoc można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie ul. Mazurska 10, tel. 89 6475 145

lub poprzez infolinię 800 165 320 obsługiwaną przy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

8 listopada 2021
Czytaj więcej o: POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Gazetka „ZUS dla Seniora”

 Tegoroczna edycja gazetki „ZUS dla Seniora” zawiera informacje ważne z punktu widzenia osób starszych.

 Wersja elektroniczna  gazetki dostępna jest na stronie internetowej ZUSu.

 W tegorocznym wydaniu poruszone zostały tematy:

 • rehabilitacji leczniczej,
 • ustalania wysokości emerytury w czerwcu,
 • badań profilaktycznych,
 • wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zakupów na prezentacjach i przez internet,
 • otrzymywania świadczeń z ZUS na konto w banku.
2 listopada 2021
Czytaj więcej o: Gazetka „ZUS dla Seniora”

Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje, że w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie

będzie wydawana żywność realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

26.08.2021r. od godziny 1100 – dla mieszkańców Łukty, Molzy, Pelnika, Worlin i Wynek

27.08.2021r. od godziny 900 – dla mieszkańców pozostałych miejscowości

24 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Powiększ zdjęcie grafika 1

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej), kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących
i wypracowania nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostaną następnie poddane pilotażowi w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Finalnie zostaną opracowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i nowe instrumenty w tym zakresie w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich w formie projektu dokumentu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
 4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
 5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniespoleczne.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

Więcej szczegółów na stronie http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawniu-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych 

19 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Praca sezonowa z EURES

Powiększ zdjęcie Plakat - praca sezonowa z EURES

Rozpoczęła się  międzynarodowa kampania informacyjna nt. pracy sezonowej Europejskiego Urzędu ds. Pracy ELA dla sieci EURES w Polsce.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych
w państwach członkowskich UE/EFTA pracownikom i pracodawcom.Kampania głównie zwraca uwagę na uświadamianie obywateli Polskich nt. przysługujących im praw pracowniczych podczas pracy za granicą w UE/EFTAi ochrony pracowników sezonowych przed oszustwami i nadużyciami.

Więcej informacji na stronie:  https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

4 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Praca sezonowa z EURES

Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje, że w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie

będzie wydawana żywność realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

28.07.2021r. od godziny 1100 – dla mieszkańców Łukty, Molzy, Pelnika, Worlin i Wynek

29.07.2021r. od godziny 900 – dla mieszkańców pozostałych miejscowości

27 lipca 2021
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w ramach programu FEAD